Protipartizánska jednotka Edelweiss

Za vojnové zločiny spáchané v obciach Kľak a Ostrý Grúň bola zodpovedná v prvom rade nemecká protipartizánska jednotka s názvom Abwehrgruppe 218, s krycím menom „Edelweiss“. Jednotka podliehala Stíhacím zväzom SS. V rámci tejto hierarchie boli na Slovensku vytvorené 3 protipartizánske jednotky, okrem Edelweiss to boli ešte jednotky Josef a Snehulienka (Schneewittchen). Jednotka „Snehulienka“ sa s najväčšou pravdepodobnosťou aktívne nezúčastnila na protipartizánskych operáciách, ale ostatné dve jednotky sa smutne preslávili najmä represáliami na civilnom obyvateľstve.

Jednotka Edelweiss pozostávala zo 4 oddielov, ktorých počet mužov sa pohyboval medzi 250 až 300. Jadrom jednotky bol nemecký oddiel. Pozostával z veľkej časti z bývalých príslušníkov rozpustenej nacistickej jednotky Brandenburg. Ďalší, takzvaný „kozácky“ oddiel, pozostával z ukrajinských nacionalistov. Tretí oddiel bol zložený z rôznych kaukazských národov (niekedy označovaný ako „moslimský oddiel“). V kozáckom a kaukazskom oddiele bolo dovedna približne sto mužov. Príslušníci týchto oddielov boli muži s povesťou kriminálnikov a zradcov. Osobitné postavenie mala skupina 20 – 25 bývalých povstaleckých vojakov a partizánov. V jednotke plnili úlohu agentov, rozviedčikov a provokatérov.

Najpočetnejším oddielom bol slovenský oddiel s počtom približne 131 príslušníkov. Tvorili ju najmä bývalí členovia Špeciálnej jednotky Slovenskej pracovnej služby. Slovenská pracovná služba (SPS) vznikla 12. marca 1942 ako predvojenská pracovná organizácia. Jej členovia boli mladíci, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Súčasťou pomocných prác mal byť aj ideologický výcvik ich členov v duchu zásad národného socializmu a ich príprava na vojenskú službu. SPS sa stala jedným z hlavných zdrojov na čerpanie regrútov do Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (POHG) a na verbovanie vojakov do špeciálnych jednotiek určených na boj s partizánmi. Členovia Špeciálnej jednotky pri začlenení do protipartizánskej jednotky spečatili svoje postavenie prísahou nemeckej ríši a Hitlerovi. Jednotka bola od svojho počiatku formálne začlenená pod SS.

b7147f70211602d33156ea941fc72f07.jpg
Členovia slovenského oddielu Edelweissu. Január 1945 (zdroj MIČEV, Stanislav Slovenské národné povstanie 1944)

Jednotka Edelweiss bola zameraná v prvom rade na likvidáciu partizánov. Priamy boj nebol primárnou metódou, dôležitou taktikou jednotky bola infiltrácia a rafinované metódy vyhľadávania partizánov. Jednotku podporovali dodatočné oddiely SS pri akciách väčšieho rozsahu, ako boli napríklad boj s partizánmi 2. československej partizánskej brigády J.V. Stalina alebo vypálenie Ostrého Grúňa a Kľaku.

Okrem neidentifikovanej roty SS sa akcie v Ostrom Grúni zúčastnili aj členovia nemeckej domobrany (Heimatschutz) z neďalekých obcí Píla a Veľké Pole (v obciach žila výrazná nemecká menšina). Ich znalosti miestneho terénu im mali umožniť kvalitne zaistiť obce a zabrániť potenciálnemu úteku partizánov do hôr.

Vybavenie jednotky

Jednotka bola pomerne kvalitne vyzbrojená. Okrem štandardných pechotných pušiek, nemeckej Kar.98k a československej pušky vzor 24, mali členovia k dispozícií aj samopaly MP-40 a MP-35 a rôzne typy pištolí. Ľahké zbrane doplňovali aj ukoristené sovietske zbrane, najmä výkonný samopal PPŠ-41. Družstvá boli vybavené aj ľahkými guľometmi, československým vzorom 26 a nemeckým MG-42. Na podporu jednotky slúžil jeden mínomet neznámeho kalibru. Príslušníci jednotky boli oblečení v uniformách slovenskej armády, uniformách SPS a v nemeckej uniforme Waffen-SS. Dôstojníci chodili na akcie bez hodnostného označenia. Členovia jednotky sa pri akciách maskovali civilným oblečenímpoznávacími znakmi partizánov, ako boli napríklad červené šatky, sovietske vyznamenania alebo trikolóra. K dispozícii jednotke bolo aj špecializované zimné vybavenie – lyže a lyžiarky.

 

DSC_0369.jpg
Členovia Edelweissu (zdroj Pamätná izba v obci Ostrý Grúň)

Smutná bilancia činnosti Edelweissu

Edelweiss počas svojho pôsobenia podnikla približne 50 akcií. Operovala na území stredného a časti západného Slovenska. Zabili alebo zavraždili okolo 300 ľudí a viac ako 600 ľudí odovzdali nemeckým bezpečnostným službám SIPO a SD. Medzi zajatými osobami boli aj členovia amerických (OSS) a britských (SOE) spravodajských služieb. Jednotka Edelweiss ich prenasledovala v období od novembra do decembra 1944. Po ich obkľúčení a zatknutí boli deportovaní do koncentračného tábora Mauthausen, kde prišli o život. Aj keď rasové prenasledovanie nebolo primárnou úlohou Edelweissu, členovia jednotky aktívne prenasledovali židovských obyvateľov, ktorých likvidovali na mieste alebo ich odovzdaním nacistickým orgánom odsúdili na smrť v koncentračných táboroch.

V konečnom dôsledku je možné klasifikovať jednotku Edelweiss ako nástroj šírenia nacistického teroru, nie úplne ojedinelého z celoeurópskeho hľadiska. Nejednalo sa o obyčajnú diverznú skupinu, ale o niečo omnoho ukrutnejšie, čo potvrdzujú metódy a činy jednotky. Najhorším zločinom Edelweissu však bolo vraždenie nevinných civilistov, ktoré sa najvýraznejšie prejavilo v obciach Ostrý Grúň a Kľak.

DSC_0368
Inštruktor jednotky Edelweiss v slovenskej uniforme (zdroj Pamätná izba v obci Ostrý Grúň)

 

Čítať ďalej:

Barón Erwin Thun von Hohenstein.

 

 

 

 

Autor textu: Roman Vanko
Použitá literatúra a zdroje:

BUJEIRO, Ramiro – WILLIAMSON, Gordon. German Army Elite Units 1939 – 1945. Oxford 2002.

DOWNS, Jim. Druhá svetová vojna: Tragédia OSS na Slovensku. Bratislava 2004.

MIČEV, Stanislav – UHRIN, Marián. Špeciálne protipartizánske jednotky na Slovensku. In ČAPLOVIČ, Miroslav et al. Slovensko v dejinách 20. storočia. Kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. K 70. narodeninám PhDr. Mariána Hronského, DrSc. Bratislava 2010, s. 231 – 250.

MILLA, Michal. Hlinkova mládež 1938 – 1945. Bratislava 2008, s. 150 – 151.

PINKOVÁ, Regina. 21. január 1945. Najsmutnejší deň pre Kľak a Ostrý Grúň. Kľak 2010, s. 21.

 

http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0492_00.htm [cit. 30.5.2018].