Barón Erwin Thun von Hohenstein

DSC_0571
Erwin Thun von Hohenstein (zdroj Pamätná izba v obci Ostrý Grúň)

Na čele jednotky Edelweiss stál barón Erwin Thun von Hohenstein. Pochádzal z moravského Sliezska, jeho rodina vlastnila pozemky v Čechách a na Morave. V priebehu 1. svetovej vojny bol Erwin Thun zajatý Rusmi, v tomto zajatí strávil niekoľko rokov života. Z tejto životnej etapy si odniesol kvalitné znalosti ruštiny a niekoľkých kaukazských jazykov, ktoré mu pomáhali pri komunikácii s podriadenými z tejto oblasti.  Ešte pred príchodom na Slovensko pomáhal organizovať protipartizánske akcie na území Poľska a ZSSR a zastával viaceré funkcie v rámci jednotky Brandenburg. Medzi rokmi 1943 a jeho odvelením na Slovensko v auguste 1944 pôsobil krátko v Taliansku (v Ríme a vo Florencii) ako člen kontrarozviedky v 212. Abwehrgruppe. Ovládal veľký počet jazykov, okrem už spomínaných to boli ešte angličtina, poľština, čeština a slovenčina. Počas akcií v Ostrom Grúni a Kľaku sa mal podľa výpovedí očitých svedkov aktívne zúčastňovať na vraždení civilného obyvateľstva, do ktorého vlastnoručne strieľal.

V čase, keď bola nemecká kapitulácia otázkou len niekoľkých dní, 6. mája 1945, major Thun jednotku Edelweiss opustil. Spolu s veliteľom slovenského oddielu, Ladislavom Nižňanským, sa vydal na cestu na západ do Českých Budějovíc, odkiaľ mali v úmysle vydať sa do amerického zajatia (v nádeji, že sa s nimi bude zaobchádzať miernejšie ako v eventuálnom sovietskom zadržaní). Majorovi Thunovi sa ale jeho plán nepodaril. Na jeho ústupovej ceste bol zajatý spolu s ďalšími členmi jednotky Edelweiss sovietskymi jednotkami. Po výsluchu v zajateckom tábore Neuhras bol odsúdený na trest smrti, ktorý bol aj vykonaný (stíhaný bol aj za jeho pôsobenie na území Sovietskeho zväzu)

 

Čítať ďalej:

Ladislav Nižňanský

Späť:

Protipartizánska jednotka Edelweiss

 

 

 

 

Autor textu: Roman Vanko
Použitá literatúra a zdroje:

DOWNS, Jim. Druhá svetová vojna: Tragédia OSS na Slovensku. Bratislava 2004.

PINKOVÁ, Regina. 21. január 1945. Najsmutnejší deň pre Kľak a Ostrý Grúň. Kľak 2010.